حساسیت به جوهر تتو

حساسیت به جوهر تتو احتمالا به علت مکانیسمی که سیستم ایمنی پوست رنگدانه را در بافت فیبرها جا به جا میکند، جوهر تاتو، به عنوان بافتی غیر فعال تلقی میشود […]

تاثیرات تتو بر سلامتی

تاثیرات تتو بر سلامتی   از آنجایی که ابزارهای تاتو در تماس مستقیم با خون، عفونت و ترشحات بدنی قرار دارند، اگر ابزارها بدون استریل شدن و برای بیش از […]