یادگیری معانی و مفاهیم تتو

تاتو نقاشی دائم بر روی پوست است که به سختی قابل پاک شدن و یا تغییر است.
هر طرح نماد و مفهوم خاصی دارد، از این رو بهتر است شما چه به عنوان تاتو آرتیست و چه به عنوان مشتری، از معانی و مفهوم طرحهای تاتو مطلع باشید تا طرحی زیبا و با مفهوم بر بدن خود و یا مشتری بزنید.
در ادامه به معنای چند نمونه از طرحهای پر طرفدار تاتو اشاره خواهیم کرد.

1- پروانه: نماد تغییرات، تولد دوباره، عشق، معنویت


2- پرنده: نماد آزادی، خوشبختی، لذت زندگی و ارزش های خانوادگی


 

 

3- اژدها: نماد قدرت، عقل و هوش، خوشبختی


 

4- ماهی: نماد باروری، قدرت، دانایی و شجاعت