پاک کردن تتو

 

پاک کردن تاتوی بدن امکان پذیر نیست ، مگر با لیزرکیوسوئیچ ، لیزرکیوسویچ هم فقط روی رنگهای مشکی و قهوه ای تاثیر می گذارد و روی تاتوهایی با رنگ قرمز، سبز و آبی تاثیری ندارد و رنگ سفید را نیز به خاکستری تبدیل می کند.

لیزر، اثری همچون سوختگی ازخود بجای گذاشته و پوست هیچ وقت شبیه روز اول خود نمی شود.
پاک کردن تاتو با لیزر، براساس کاشت رنگ، نوع جوهر و عمق آن ممکن است به چندین جلسه به طول بینجامد و هزینه سنگینی را به همراه دارد.
استفاده از ریمورهای صورت برای تاتوی بدن اکیدا ممنوع میباشد، چرا که ایجاد گودی و اسکار می کند و ممکن است عفونتهای شدیدی را به همراه داشته باشد.

استفاده از رنگ بژ و رنگهای بدن برای پوشاندن تتوهای قدیمی ممنوع است، چرا که سیاهی فقط با جوهری تیره تر از تتوی قبل پوشانده می شود و اگر با رنگ بژ کاور شود مدتی نمی گذرد که تاتو ظاهر بدی پیدا کرده و رنگ مشکی دوباره خودش را نشان می دهد.

رنگ بژ، نه با لیزر پاک می شود و نه با تتوی دیگر پوشانده، چرا که درشت مولکول است.

 

راه دیگر از بین بردن تاتوهای قدیمی، کاور کردن آن با طرحی تیره تر از تاتوی قبل است.

 

هیچ گونه راه کار سنتی همچون سیر و سرکه و اسید میوه برای پاک کردن تاتو بدن جوابگو نیست و این راهکارها پیشنهاد افراد بی تجربه و به دور از اطلاعات در این هنر است.