تاثیرات تتو بر سلامتی

 

از آنجایی که ابزارهای تاتو در تماس مستقیم با خون، عفونت و ترشحات بدنی قرار دارند، اگر ابزارها بدون استریل شدن و برای بیش از یک نفر استفاده شوند، ممکن است سبب انتقال بیماری های خطرناک از قبیل هپاتیت، ایدز و یا بیماریهای خونی دیگر شود.
انتقال عفونت و بیماری در مراکز تاتوی مدرن و تمیز، که از لوازم و سوزنهای یکبار مصرف استفاده میکنند بسیار کمیاب است.